Thời tiết Xã Tứ - Huyện Yên Sơn

mây đen u ám

31.2°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ tại Xã Tứ - Huyện Yên Sơn
Thấp/Cao

24.2°

/

32°

Độ ẩm tại Xã Tứ - Huyện Yên Sơn
Độ ẩm

78.2%

Tầm nhìn tại Xã Tứ - Huyện Yên Sơn
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Xã Tứ - Huyện Yên Sơn
Gió

1.19 km/h

Điểm ngưng tại Xã Tứ - Huyện Yên Sơn
Điểm ngưng

26.9°

Tia UV tại Xã Tứ - Huyện Yên Sơn
UV

8.02

Nhiệt độ Xã Tứ - Huyện Yên Sơn

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Xã Tứ - Huyện Yên Sơn
28.4° / 36.7°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Xã Tứ - Huyện Yên Sơn
25.5° / 27.8°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Xã Tứ - Huyện Yên Sơn
25° / 26.8°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Xã Tứ - Huyện Yên Sơn
30° / 37.1°

Thời tiết Xã Tứ - Huyện Yên Sơn theo giờ

2:00 pm

31.5° / 38.3°

weather

dewpoint 78 %

mưa nhẹ

3:00 pm

31.4° / 38.2°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

4:00 pm

30.6° / 37°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

5:00 pm

30.3° / 37°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

6:00 pm

29.5° / 36.8°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

7:00 pm

27.3° / 31.9°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

8:00 pm

27.1° / 27.2°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

9:00 pm

26.7° / 26.5°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

10:00 pm

27° / 26.9°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

11:00 pm

26.9° / 27.7°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

12:00 am

27° / 27.3°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

1:00 am

26.5° / 27.7°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

2:00 am

26.6° / 27.4°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

3:00 am

26.9° / 27.8°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

4:00 am

25.1° / 27.3°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

5:00 am

26° / 27.8°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

6:00 am

26.5° / 28°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

7:00 am

28° / 27.3°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

8:00 am

27° / 32.8°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

9:00 am

28.4° / 33.5°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

10:00 am

29.5° / 35°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

11:00 am

31.4° / 37.4°

weather

dewpoint 73 %

mây đen u ám

12:00 pm

32.5° / 39°

weather

dewpoint 67 %

mây đen u ám

1:00 pm

33.3° / 40.9°

weather

dewpoint 62 %

mây đen u ám

2:00 pm

34.8° / 41.5°

weather

dewpoint 57 %

mây đen u ám

3:00 pm

34.9° / 41.4°

weather

dewpoint 58 %

mây đen u ám

4:00 pm

33.1° / 40.7°

weather

dewpoint 66 %

mây đen u ám

5:00 pm

32.4° / 40°

weather

dewpoint 70 %

mây đen u ám

6:00 pm

30.6° / 37.6°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

7:00 pm

29.9° / 35.4°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

8:00 pm

28.4° / 33.5°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

9:00 pm

27.9° / 31.4°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

10:00 pm

26.4° / 26.6°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

11:00 pm

26.7° / 27.6°

weather

dewpoint 99 %

mưa vừa

12:00 am

26.9° / 28°

weather

dewpoint 99 %

mưa vừa

1:00 am

27° / 27.6°

weather

dewpoint 99 %

mưa vừa

2:00 am

26.1° / 27.1°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

3:00 am

26.6° / 27.7°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

4:00 am

26.3° / 28°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

5:00 am

26.9° / 27.9°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

6:00 am

26.4° / 26.1°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

7:00 am

27.4° / 27.3°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

8:00 am

28.1° / 34.1°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

9:00 am

29.2° / 36.3°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

10:00 am

29.6° / 36.8°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

11:00 am

29.8° / 36.8°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

12:00 pm

30.5° / 37.9°

weather

dewpoint 88 %

mưa vừa

1:00 pm

29.1° / 36.9°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Xã Tứ - Huyện Yên Sơn những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

pressure
Áp suất

1002 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.19 km/h
dewpoint
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/32°

pressure
Áp suất

1001 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.37 km/h
dewpoint
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

pressure
Áp suất

1003 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.29 km/h
dewpoint
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/32°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.1 km/h
dewpoint
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

24°/35°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.23 km/h
dewpoint
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/31°

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.08 km/h
dewpoint
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Tứ - Huyện Yên Sơn trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Tứ - Huyện Yên Sơn những ngày tới

Lượng mưa Xã Tứ - Huyện Yên Sơn những ngày tới