Thời tiết Xã Thái Bình - Huyện Yên Sơn

mây đen u ám

30.6°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°
Nhiệt độ tại Xã Thái Bình - Huyện Yên Sơn
Thấp/Cao

25°

/

30.4°

Độ ẩm tại Xã Thái Bình - Huyện Yên Sơn
Độ ẩm

87%

Tầm nhìn tại Xã Thái Bình - Huyện Yên Sơn
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Xã Thái Bình - Huyện Yên Sơn
Gió

1.04 km/h

Điểm ngưng tại Xã Thái Bình - Huyện Yên Sơn
Điểm ngưng

27.4°

Tia UV tại Xã Thái Bình - Huyện Yên Sơn
UV

6.08

Nhiệt độ Xã Thái Bình - Huyện Yên Sơn

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Xã Thái Bình - Huyện Yên Sơn
29° / 36.8°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Xã Thái Bình - Huyện Yên Sơn
25.1° / 27.1°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Xã Thái Bình - Huyện Yên Sơn
25° / 26.6°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Xã Thái Bình - Huyện Yên Sơn
29.6° / 36.5°

Thời tiết Xã Thái Bình - Huyện Yên Sơn theo giờ

1:00 pm

30.2° / 37.9°

weather

dewpoint 86 %

mưa vừa

2:00 pm

30.8° / 37.6°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

3:00 pm

30.4° / 37.2°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

4:00 pm

30.7° / 37.3°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

5:00 pm

29.5° / 36.8°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

6:00 pm

28.5° / 35.7°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

7:00 pm

28° / 31.9°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

8:00 pm

27.6° / 27.3°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

9:00 pm

26.3° / 26.1°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

10:00 pm

26.3° / 26.7°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

11:00 pm

26.7° / 27°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

12:00 am

26° / 28°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

1:00 am

26.9° / 28°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

2:00 am

26.5° / 27.6°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

3:00 am

26.2° / 27.9°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

4:00 am

25.4° / 28°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

5:00 am

25.7° / 28°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

6:00 am

26.8° / 27.3°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

7:00 am

27.5° / 27.2°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

8:00 am

27° / 32.4°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

9:00 am

28.8° / 33.8°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

10:00 am

30° / 35.2°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

11:00 am

31.7° / 37.2°

weather

dewpoint 73 %

mây đen u ám

12:00 pm

32.6° / 39.8°

weather

dewpoint 67 %

mây đen u ám

1:00 pm

33.8° / 40.2°

weather

dewpoint 62 %

mây đen u ám

2:00 pm

34° / 42°

weather

dewpoint 57 %

mây đen u ám

3:00 pm

34.7° / 41.1°

weather

dewpoint 58 %

mây đen u ám

4:00 pm

33.9° / 41°

weather

dewpoint 66 %

mây đen u ám

5:00 pm

32.9° / 39.2°

weather

dewpoint 70 %

mây đen u ám

6:00 pm

31° / 37.1°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

7:00 pm

29° / 35.2°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

8:00 pm

28.9° / 33.8°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

9:00 pm

27° / 31.8°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

10:00 pm

26.2° / 26.7°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

11:00 pm

26.8° / 27.7°

weather

dewpoint 99 %

mưa vừa

12:00 am

26.2° / 28°

weather

dewpoint 99 %

mưa vừa

1:00 am

26.2° / 27.4°

weather

dewpoint 99 %

mưa vừa

2:00 am

26.7° / 27.3°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

3:00 am

27° / 27.1°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

4:00 am

26.8° / 27.9°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

5:00 am

26.1° / 27.9°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

6:00 am

26.1° / 26.9°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

7:00 am

27° / 27.5°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

8:00 am

28.5° / 34.1°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

9:00 am

29.2° / 36.2°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

10:00 am

29.4° / 36.6°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

11:00 am

29° / 36.2°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

12:00 pm

30.7° / 37.4°

weather

dewpoint 88 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Xã Thái Bình - Huyện Yên Sơn những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

pressure
Áp suất

1002 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.19 km/h
dewpoint
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/32°

pressure
Áp suất

1001 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.37 km/h
dewpoint
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

pressure
Áp suất

1003 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.29 km/h
dewpoint
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/32°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.1 km/h
dewpoint
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

24°/35°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.23 km/h
dewpoint
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/31°

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.08 km/h
dewpoint
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Thái Bình - Huyện Yên Sơn trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Thái Bình - Huyện Yên Sơn những ngày tới

Lượng mưa Xã Thái Bình - Huyện Yên Sơn những ngày tới