Dự báo thời tiết Huyện Chiêm Hóa - Tuyên Quang 5 ngày tới

Hiện tại
bầu trời quang đãng
23°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  8.4°/24.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.5%
 • Lượng mưa
  0.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.1°/12.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  8.8°/17.4°
 • pressure
  Áp suất
  1020 hPa
 • wind
  Gió
  1.66 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:38/17:45
T3 31/01
bầu trời quang đãng
23°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  10°/24.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.7%
 • Lượng mưa
  0.2 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.4°/14.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  9.6°/17.3°
 • pressure
  Áp suất
  1015 hPa
 • wind
  Gió
  1.6 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:38/17:46
T4 01/02
mây đen u ám
20°

mây đen u ám

Cảm giác như 19°

 • temperature
  Thấp/Cao
  12.3°/22.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.1%
 • Lượng mưa
  0.7 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  20.4°/15.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  12.2°/18.2°
 • pressure
  Áp suất
  1015 hPa
 • wind
  Gió
  1.88 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:37/17:47
T5 02/02
mưa nhẹ
18°

mưa nhẹ

Cảm giác như 18°

 • temperature
  Thấp/Cao
  17°/20.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  27.6%
 • Lượng mưa
  1.37 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  18.7°/18.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  16°/18.2°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  0.65 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:37/17:47
T6 03/02
mưa nhẹ
20°

mưa nhẹ

Cảm giác như 20°

 • temperature
  Thấp/Cao
  18.2°/20.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  47%
 • Lượng mưa
  1.7 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  20.1°/19.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  18.7°/19.9°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  0.63 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:36/17:48

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Chiêm Hóa - Tuyên Quang 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Chiêm Hóa - Tuyên Quang 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Chiêm Hóa

bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Cảm giác như

Bình minh/Hoàng hôn

06:38/17:45

Thấp/Cao

/

24°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1024 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.8 km/h

Điểm ngưng

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:38 am
5:45 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Chiêm Hóa