Dự báo thời tiết Huyện Chiêm Hóa - Tuyên Quang 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/28.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  11.83 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.2°/24.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.1°/25.6°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  1.02 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 26/05
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.6°/27.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  76%
 • Lượng mưa
  4.63 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.7°/25.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.5°/27.2°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  1.03 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 27/05
mây đen u ám
28°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.4°/33.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  3.2%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28°/26.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.8°/31.8°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.13 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 28/05
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.7°/33.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  52.3%
 • Lượng mưa
  1.02 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.2°/27.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.6°/33°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  1.88 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 29/05
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.2°/32.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  84.4%
 • Lượng mưa
  11.61 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29°/26.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.5°/31.4°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  1.39 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Chiêm Hóa - Tuyên Quang 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Chiêm Hóa - Tuyên Quang 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Chiêm Hóa

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

24°

/

28°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.35 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Chiêm Hóa