Dự báo thời tiết Huyện Chiêm Hóa - Tuyên Quang 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:40 pm

sức gió
Gió
1.8 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:40 pm

sức gió
Gió
2.09 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:41 pm

sức gió
Gió
2.03 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:41 pm

sức gió
Gió
1.87 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:42 pm

sức gió
Gió
2.16 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/22°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:42 pm

sức gió
Gió
2.81 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/27°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:42 pm

sức gió
Gió
2 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:43 pm

sức gió
Gió
1.89 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:43 pm

sức gió
Gió
2.05 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:43 pm

sức gió
Gió
2.05 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:43 pm

sức gió
Gió
1.03 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:44 pm

sức gió
Gió
2.26 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:44 pm

sức gió
Gió
1.42 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:44 pm

sức gió
Gió
1.81 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:44 pm

sức gió
Gió
1.7 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Chiêm Hóa - Tuyên Quang 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Chiêm Hóa - Tuyên Quang 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Chiêm Hóa

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:14/18:40

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

32°

độ ẩm

Độ ẩm

96%

áp suất

Áp suất

1007 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.68 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

24°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:14 am
6:40 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Chiêm Hóa