Thời tiết Huyện Chiêm Hóa - Tuyên Quang theo giờ

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.22

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.16 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.24 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.32 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.42 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.62 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.76 km/h
Độ ẩm

80%

T7 10/06
Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.86 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.76 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.95 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.02 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.01 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.22

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.98 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.14

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.93 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.06

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.92 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.96

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.03 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.06

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.04

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.94 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.91

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.73 km/h
Độ ẩm

36%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.04

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.65 km/h
Độ ẩm

34%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.37

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.8 km/h
Độ ẩm

34%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.16

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.98 km/h
Độ ẩm

34%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.16

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.14

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.35 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.22

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.02 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.52 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.49 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.73 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.53 km/h
Độ ẩm

70%

CN 11/06
Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.56 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.55 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.42 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.34 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.45 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.86 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.07

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.35

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.77 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.69 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.94

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.79 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.95

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.92

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.31

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.92

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.35

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.18

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.95 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.14

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.53 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.87

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.43 km/h
Độ ẩm

57%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Chiêm Hóa - Tuyên Quang trong 12h tới

Thời tiết Huyện Chiêm Hóa

mây cụm

28°

mây cụm

Cảm giác như 30°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:14/18:41

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

33°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.24 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:14 am
6:41 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Chiêm Hóa