Dự báo thời tiết Huyện Chiêm Hóa - Tuyên Quang 3 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/34.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  71.3%
 • Lượng mưa
  2.92 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.3°/24.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.5°/28.8°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  1.6 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/17:53
T3 26/09
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.2°/35.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  64.8%
 • Lượng mưa
  2.47 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.5°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.9°/29.2°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  1.14 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/17:52
T4 27/09
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/26.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  12.12 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.4°/23°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/25.5°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.1 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/17:51

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Chiêm Hóa - Tuyên Quang 3 ngày tới

Lượng mưa Huyện Chiêm Hóa - Tuyên Quang 3 ngày tới

Thời tiết Huyện Chiêm Hóa

mây thưa

24°

mây thưa

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:48/17:53

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

34°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.49 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0.43

Bình minh / Hoàng hôn

5:48 am
5:53 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Chiêm Hóa