Thời tiết Thị xã Nghi Sơn - Thanh Hóa theo giờ

Áp suất

1024 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.51

dew_point
Điểm ngưng

Gió
3.17 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1024 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.92

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1024 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.58

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.64 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1023 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.41

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.88

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.5 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.25

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.83 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.43

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.68 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.94

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.21

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
3.29 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
3.18 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.28 km/h
Độ ẩm

78%

CN 03/03
Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.75 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.45 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.25 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.28 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.27 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.84 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.8 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.63

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.49 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.52

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.58 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.92

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.37 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.89

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.89 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.02

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.96 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.46

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
3.1 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.43

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
3.81 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.95

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
4.77 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.18

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
5.15 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.25

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
4.34 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.39 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.61 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.76 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.7 km/h
Độ ẩm

89%

T2 04/03
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.56 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.54 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.54 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.23 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.01 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.34

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.53

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.03 km/h
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Nghi Sơn - Thanh Hóa trong 12h tới

Thời tiết Thị xã Nghi Sơn

mây đen u ám

14°

mây đen u ám

Cảm giác như 13°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

13°

/

18°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1024 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.98 km/h

Điểm ngưng

UV

0.92

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Nghi Sơn