Dự báo thời tiết Thị xã Nghi Sơn - Thanh Hóa 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.4°/29.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  36.3%
 • Lượng mưa
  0.77 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.4°/27.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/29.1°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  2.15 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 27/05
mây đen u ám
32°

mây đen u ám

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.7°/33.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  4%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.5°/29.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.2°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.24 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 28/05
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.6°/32.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  52.4%
 • Lượng mưa
  1.71 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.1°/28°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.5°/29.6°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  2.9 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 29/05
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.4°/35.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  32.1%
 • Lượng mưa
  0.62 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.3°/29.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1000 hPa
 • wind
  Gió
  2.91 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 30/05
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.2°/32.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  70%
 • Lượng mưa
  0.93 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.1°/28°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.2°/31.4°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  3.5 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Nghi Sơn - Thanh Hóa 5 ngày tới

Lượng mưa Thị xã Nghi Sơn - Thanh Hóa 5 ngày tới

Thời tiết Thị xã Nghi Sơn

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

26°

/

29°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.86 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Nghi Sơn