Dự báo thời tiết Thị xã Nghi Sơn - Thanh Hóa 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

Gió
2.92 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

Gió
3.28 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:10 pm

Gió
3.78 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:11 pm

Gió
5.54 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:11 pm

Gió
5.24 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:11 pm

Gió
5.42 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/19°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:11 pm

Gió
5.51 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

20°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:12 pm

Gió
4.05 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:12 pm

Gió
3.22 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:12 pm

Gió
3.21 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:12 pm

Gió
3.12 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:13 pm

Gió
3.83 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:13 pm

Gió
4.48 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:13 pm

Gió
4.95 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:14 pm

Gió
5.27 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:14 pm

Gió
4.44 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

27°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:14 pm

Gió
3.48 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:14 pm

Gió
4.39 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:15 pm

Gió
5.01 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:15 pm

Gió
5.28 km/h
Độ ẩm

50%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Nghi Sơn - Thanh Hóa 20 ngày tới


Lượng mưa Thị xã Nghi Sơn - Thanh Hóa 20 ngày tới

Thời tiết Thị xã Nghi Sơn

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:51/18:10

Thấp/Cao

21°

/

26°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.86 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

5.44

Bình minh / Hoàng hôn

5:51 am
6:10 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Nghi Sơn