Dự báo thời tiết Thị xã Nghi Sơn - Thanh Hóa 3 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.6°/25.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  32.1%
 • Lượng mưa
  0.68 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.9°/22.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.9°/22°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.86 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:51
T4 08/02
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.2°/25.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92.8%
 • Lượng mưa
  2.74 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.9°/22.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.3°/22.6°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  5.57 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:52
T5 09/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.5°/22.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  3.54 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22°/21.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.2°/21.9°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  3.04 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:52

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Nghi Sơn - Thanh Hóa 3 ngày tới

Lượng mưa Thị xã Nghi Sơn - Thanh Hóa 3 ngày tới

Thời tiết Thị xã Nghi Sơn

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

06:30/17:51

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

25°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.48 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:30 am
5:51 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Nghi Sơn