Dự báo thời tiết Huyện Mường Lát - Thanh Hóa 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.1 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.48 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

27°/19°

temperature
Sáng/tối

23°/22°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
7.67 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

17°/17°

temperature
Sáng/tối

17°/17°

Áp suất

1021 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
6.55 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

18°/16°

temperature
Sáng/tối

16°/17°

Áp suất

1022 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
6.25 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

16°/14°

temperature
Sáng/tối

15°/15°

Áp suất

1023 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
6.5 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

16°/15°

temperature
Sáng/tối

14°/15°

Áp suất

1023 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
6.21 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

17°/16°

temperature
Sáng/tối

14°/16°

Áp suất

1021 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.53 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

18°/16°

temperature
Sáng/tối

15°/16°

Áp suất

1022 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.62 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

20°/15°

temperature
Sáng/tối

15°/17°

Áp suất

1022 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.7 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

19°/15°

temperature
Sáng/tối

15°/16°

Áp suất

1022 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.21 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

18°/15°

temperature
Sáng/tối

15°/16°

Áp suất

1022 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.55 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

18°/15°

temperature
Sáng/tối

14°/16°

Áp suất

1023 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.34 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

18°/16°

temperature
Sáng/tối

15°/17°

Áp suất

1024 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.01 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

18°/17°

temperature
Sáng/tối

15°/17°

Áp suất

1024 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.18 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

18°/17°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất

1023 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.22 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

18°/16°

temperature
Sáng/tối

17°/17°

Áp suất

1023 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

20°/16°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

Áp suất

1021 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.08 km/h
Độ ẩm

56%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mường Lát - Thanh Hóa 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Mường Lát - Thanh Hóa 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Mường Lát

mây thưa

22°

mây thưa

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

22°

/

26°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.79 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mường Lát