Dự báo thời tiết Huyện Mường Lát - Thanh Hóa 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.5°/37.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94%
 • Lượng mưa
  1.39 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.3°/28.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  29°/33.1°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  3.78 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:35
T2 12/06
mưa cường độ nặng
35°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 42°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.7°/36°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  13.81 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.4°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.9°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  4.96 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:35
T3 13/06
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27°/32.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  5.64 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.9°/27.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.6°/29.7°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  2.77 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:36
T4 14/06
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.1°/32.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98.5%
 • Lượng mưa
  15.02 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/28.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.9°/32.5°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  2.9 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:36
T5 15/06
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.3°/31.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  18.93 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.2°/27.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.5°/30.9°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  3.18 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:36

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mường Lát - Thanh Hóa 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Mường Lát - Thanh Hóa 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Mường Lát

mây rải rác

31°

mây rải rác

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

05:17/18:35

Thấp/Cao

27°

/

37°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.97 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

2.88

Bình minh / Hoàng hôn

5:17 am
6:35 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mường Lát