Dự báo thời tiết Huyện Mường Lát - Thanh Hóa 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.8°/23°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  3.81 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.6°/21.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.6°/22.4°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.5 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:52
T5 09/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.5°/25°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  88.7%
 • Lượng mưa
  1.79 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.9°/21°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.8°/21.3°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  4.69 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:52
T6 10/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22°/26.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  33.5%
 • Lượng mưa
  0.84 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.2°/21.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.7°/22.1°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  5.72 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:53
T7 11/02
mây cụm
28°

mây cụm

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.8°/29°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  0.8%
 • Lượng mưa
  0.7 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.3°/22.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.6°/23.8°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  5.91 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:53
CN 12/02
mây cụm
29°

mây cụm

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22°/29.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.8%
 • Lượng mưa
  0.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.1°/22.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.8°/23°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.48 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:54

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mường Lát - Thanh Hóa 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Mường Lát - Thanh Hóa 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Mường Lát

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

06:29/17:52

Thấp/Cao

20°

/

23°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.04 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

2.82

Bình minh / Hoàng hôn

6:29 am
5:52 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mường Lát