Thời tiết Huyện Mường Lát - Thanh Hóa theo giờ

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.5 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.74 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.41 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.55

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.84 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.13

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.65 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.88

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.05

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.96

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
3.14 km/h
Độ ẩm

33%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.9

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
3 km/h
Độ ẩm

29%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.83

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
3.62 km/h
Độ ẩm

27%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.06

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
3.81 km/h
Độ ẩm

28%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.79

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
4.71 km/h
Độ ẩm

33%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.04

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
6.93 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.41

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.65 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.91 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.56 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.66 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.11 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.82 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.28 km/h
Độ ẩm

77%

T5 23/03
Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.75 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.36 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.4 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.51 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.57

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.33 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.25

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.38 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.13

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.53 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.46

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.56 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.25

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

41%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.21

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.53 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.12

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.58 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.44

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.14 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.24

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.61 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.38

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.78 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.48

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.17 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.16 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.79 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.36 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.6 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

85%

T6 24/03
Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.23 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.77 km/h
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mường Lát - Thanh Hóa trong 12h tới

Thời tiết Huyện Mường Lát

bầu trời quang đãng

23°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 23°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:59/18:08

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

39°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.15 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:59 am
6:08 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mường Lát