Dự báo thời tiết Huyện Mường Lát - Thanh Hóa 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

15°/15°

temperature
Sáng/tối

15°/15°

Áp suất

1022 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.02 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

19°/19°

temperature
Sáng/tối

16°/19°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.65 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.58 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.36 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.65 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/20°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.73 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.04 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.22 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.61 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.61 km/h
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mường Lát - Thanh Hóa 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Mường Lát - Thanh Hóa 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Mường Lát

mây đen u ám

14°

mây đen u ám

Cảm giác như 14°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

13°

/

18°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1023 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.64 km/h

Điểm ngưng

UV

1.58

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mường Lát