Thời tiết Huyện Phú Bình - Thái Nguyên theo giờ

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.35 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.57 km/h
Độ ẩm

83%

T7 10/06
Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.24 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.53 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.62 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.01 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.22

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.4 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.16

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.16

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.71 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.12

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.26

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.53 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.39

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.68 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.22

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.28

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.88

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.79

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.7 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.93

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.56 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.06

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.43 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.2

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.31 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.94 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.54 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.67 km/h
Độ ẩm

71%

CN 11/06
Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.57 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.95 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.69 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.07 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.21

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.11

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.13

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.39 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.06

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.17

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.04 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.51

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.35

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.49 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.41

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.29 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.01

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.26

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.36 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.65

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.13 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.49

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.76 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.09

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.15 km/h
Độ ẩm

57%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phú Bình - Thái Nguyên trong 12h tới

Thời tiết Huyện Phú Bình

mây cụm

32°

mây cụm

Cảm giác như 39°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:13/18:38

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

34°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.08 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:13 am
6:38 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Phú Bình