Dự báo thời tiết Huyện Phú Bình - Thái Nguyên 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:49 pm

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:49 pm

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:50 pm

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:51 pm

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:51 pm

Gió
3.21 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:52 pm

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:52 pm

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

24°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:53 pm

Gió
3.69 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

18°/15°

temperature
Sáng/tối

18°/17°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:53 pm

Gió
3.02 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

14°/13°

temperature
Sáng/tối

14°/13°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:54 pm

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phú Bình - Thái Nguyên 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Phú Bình - Thái Nguyên 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Phú Bình

mây đen u ám

20°

mây đen u ám

Cảm giác như 20°

Bình minh/Hoàng hôn

06:32/17:49

Thấp/Cao

20°

/

22°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.1 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:32 am
5:49 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Phú Bình