Dự báo thời tiết Huyện Phú Bình - Thái Nguyên 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:07 pm

Gió
3.22 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

36°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:08 pm

Gió
3.62 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:08 pm

Gió
3.1 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:08 pm

Gió
3.03 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:09 pm

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:09 pm

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/18°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:09 pm

Gió
2.43 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:10 pm

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

Gió
3.07 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:10 pm

Gió
3.52 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:11 pm

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:11 pm

Gió
2.79 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:11 pm

Gió
2.61 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:12 pm

Gió
3.28 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

34°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:12 pm

Gió
3.48 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

34°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:12 pm

Gió
4.22 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

35°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:13 pm

Gió
2.96 km/h
Độ ẩm

29%

temperature
Ngày/đêm

29°/19°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:13 pm

Gió
4.71 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

19°/17°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất

1019 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:13 pm

Gió
3.52 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

24°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/21°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:14 pm

Gió
3.01 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:14 pm

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:14 pm

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:15 pm

Gió
3.31 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:15 pm

Gió
4.04 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:15 pm

Gió
4.55 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

34°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:16 pm

Gió
4.36 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

36°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:16 pm

Gió
4.34 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

36°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:16 pm

Gió
4.14 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:17 pm

Gió
4.09 km/h
Độ ẩm

47%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phú Bình - Thái Nguyên 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Phú Bình - Thái Nguyên 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Phú Bình

mây cụm

24°

mây cụm

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:59/18:07

Thấp/Cao

23°

/

40°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.51 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:59 am
6:07 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Phú Bình