Dự báo thời tiết Huyện Phú Bình - Thái Nguyên 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.5°/22.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92.8%
 • Lượng mưa
  7.64 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.6°/21.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.3°/22.5°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  2.12 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:32/17:49
T4 08/02
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.7°/21.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  86.6%
 • Lượng mưa
  6.45 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.6°/21.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20°/21.7°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  2.81 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:31/17:49
T5 09/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.3°/22.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  86.3%
 • Lượng mưa
  4.51 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.1°/21°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.7°/21.4°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  2.69 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:31/17:50
T6 10/02
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.3°/21.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  59%
 • Lượng mưa
  3.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22°/21.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.2°/22°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.07 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:51
T7 11/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.7°/24.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  81.4%
 • Lượng mưa
  4.78 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.4°/22.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.5°/23.5°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:51

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phú Bình - Thái Nguyên 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Phú Bình - Thái Nguyên 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Phú Bình

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

06:32/17:49

Thấp/Cao

20°

/

22°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.1 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:32 am
5:49 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Phú Bình