Dự báo thời tiết Thái Nguyên 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:11 pm

Gió
3.14 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:11 pm

Gió
4.17 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:11 pm

Gió
3.85 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:12 pm

Gió
3.43 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

27°/18°

temperature
Sáng/tối

25°/21°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:12 pm

Gió
4.36 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

21°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:12 pm

Gió
2.79 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:13 pm

Gió
2.44 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

19°/23°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:13 pm

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:13 pm

Gió
3.92 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:14 pm

Gió
4.26 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:14 pm

Gió
4.08 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:14 pm

Gió
3.86 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:15 pm

Gió
2.75 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:15 pm

Gió
1.63 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:15 pm

Gió
3.45 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:16 pm

Gió
3.12 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:16 pm

Gió
3.09 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:16 pm

Gió
3.12 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:17 pm

Gió
3.84 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:17 pm

Gió
3.14 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

34°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:18 pm

Gió
3.67 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:18 pm

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:18 pm

Gió
3.2 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:19 pm

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:19 pm

Gió
3.99 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:19 pm

Gió
4.17 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:20 pm

Gió
4.11 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:20 pm

Gió
3.83 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:26 am / 6:21 pm

Gió
3.43 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:21 pm

Gió
3.41 km/h
Độ ẩm

70%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thái Nguyên 30 ngày tới


Lượng mưa Thái Nguyên 30 ngày tới

Thời tiết Thái Nguyên

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

05:49/18:11

Thấp/Cao

22°

/

29°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.35 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:49 am
6:11 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thái Nguyên