Dự báo thời tiết Thái Nguyên 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

23°/22°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.27 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

21°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.93 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.38 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

26°/17°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.86 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

14°/12°

temperature
Sáng/tối

15°/13°

Áp suất

1021 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.59 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

13°/10°

temperature
Sáng/tối

11°/11°

Áp suất

1025 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.71 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

10°/9°

temperature
Sáng/tối

9°/10°

Áp suất

1028 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.71 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

10°/9°

temperature
Sáng/tối

9°/9°

Áp suất

1028 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.01 km/h
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thái Nguyên 10 ngày tới

Lượng mưa Thái Nguyên 10 ngày tới

Thời tiết Thái Nguyên

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

22°

/

26°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.53 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Thái Nguyên