Dự báo thời tiết Thái Nguyên 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  32%
 • Lượng mưa
  0.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.55 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:53
CN 24/09
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  84%
 • Lượng mưa
  1.54 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.19 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:52
T2 25/09
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  85%
 • Lượng mưa
  9.19 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  1.52 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:51
T3 26/09
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  84%
 • Lượng mưa
  4.81 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  1.68 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:50
T4 27/09
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  93%
 • Lượng mưa
  3.23 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  1.56 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:49

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thái Nguyên 5 ngày tới

Lượng mưa Thái Nguyên 5 ngày tới

Thời tiết Thái Nguyên

bầu trời quang đãng

27°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/17:53

Thấp/Cao

25°

/

32°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.69 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0.46

Bình minh / Hoàng hôn

5:45 am
5:53 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thái Nguyên