Dự báo thời tiết Thái Nguyên 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
3.32 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
2.1 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

23°/22°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
2.71 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
2.03 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
2.54 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

21°/18°

temperature
Sáng/tối

20°/19°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
2.76 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/20°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
2.13 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
1.51 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
2.62 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
3.27 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
3.1 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

24°/19°

temperature
Sáng/tối

23°/22°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
3.74 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

22°/17°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
1.94 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
2.48 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
2.81 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thái Nguyên 15 ngày tới

Lượng mưa Thái Nguyên 15 ngày tới

Thời tiết Thái Nguyên

bầu trời quang đãng

31°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 29°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:58/18:08

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

34°

độ ẩm

Độ ẩm

26%

áp suất

Áp suất

1000 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.05 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

uv

UV

7.97

Bình minh / Hoàng hôn

5:58 am
6:08 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thái Nguyên