Dự báo thời tiết Thái Nguyên 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
1.85 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
1.95 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/25°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
1.81 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
1.61 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
1.58 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
1.6 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
2.15 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
1.51 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
2.3 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:44 pm

sức gió
Gió
2.08 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:43 pm

sức gió
Gió
1.58 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:42 pm

sức gió
Gió
1.82 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

33°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:41 pm

sức gió
Gió
1.98 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

33°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:40 pm

sức gió
Gió
1.82 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:39 pm

sức gió
Gió
2.19 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thái Nguyên 15 ngày tới

Lượng mưa Thái Nguyên 15 ngày tới

Thời tiết Thái Nguyên

bầu trời quang đãng

27°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 30°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/17:53

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

32°

độ ẩm

Độ ẩm

87%

áp suất

Áp suất

1011 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.69 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

25°

uv

UV

0.46

Bình minh / Hoàng hôn

5:45 am
5:53 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thái Nguyên