Thời tiết Thành Phố Thái Bình - Thái Bình theo giờ

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.11

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.35 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.46 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.68 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.89 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

81%

T7 10/06
Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.64 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.4 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.22

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.17

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.23 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.22

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.24

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.42 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.42

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.21 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.77

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.57

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.55

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.87 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.51

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.19

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.07 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.08

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.48

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.4 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.08

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.73 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.58 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.58 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

75%

CN 11/06
Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.16 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.62 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.69 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.92 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.21

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.11

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.83

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.47

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.27

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.89

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.63

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.69

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.44 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.22

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.79 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.71

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.35

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.71 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.58

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.95 km/h
Độ ẩm

66%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Thái Bình - Thái Bình trong 12h tới

Thời tiết Thành Phố Thái Bình

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:13/18:34

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

32°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.35 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0.11

Bình minh / Hoàng hôn

5:13 am
6:34 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Thái Bình