Dự báo thời tiết Thành Phố Thái Bình - Thái Bình 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

21°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:48 pm

Gió
3.42 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:49 pm

Gió
3.17 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:49 pm

Gió
4.18 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/19°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:50 pm

Gió
4.83 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

20°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:50 pm

Gió
3.52 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:51 pm

Gió
4.97 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

18°/17°

temperature
Sáng/tối

20°/17°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:51 pm

Gió
6.6 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

16°/16°

temperature
Sáng/tối

16°/16°

Áp suất

1019 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:52 pm

Gió
6.22 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

16°/15°

temperature
Sáng/tối

15°/16°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:53 pm

Gió
6.29 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

15°/14°

temperature
Sáng/tối

14°/15°

Áp suất

1022 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:53 pm

Gió
6.62 km/h
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Thái Bình - Thái Bình 10 ngày tới

Lượng mưa Thành Phố Thái Bình - Thái Bình 10 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Thái Bình

mây đen u ám

20°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

06:28/17:48

Thấp/Cao

20°

/

22°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.45 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:28 am
5:48 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Thái Bình