Dự báo thời tiết Thành Phố Thái Bình - Thái Bình 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
6.01 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
6.3 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

17°/16°

temperature
Sáng/tối

18°/16°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
6.65 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

17°/18°

temperature
Sáng/tối

16°/17°

Áp suất

1021 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.05 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

19°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.29 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

19°/16°

temperature
Sáng/tối

19°/18°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
6.85 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

14°/13°

temperature
Sáng/tối

15°/14°

Áp suất

1022 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
7.02 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

16°/15°

temperature
Sáng/tối

14°/15°

Áp suất

1019 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
6.67 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

13°/12°

temperature
Sáng/tối

14°/12°

Áp suất

1024 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
7.95 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

12°/12°

temperature
Sáng/tối

11°/12°

Áp suất

1026 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
6.87 km/h
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Thái Bình - Thái Bình 10 ngày tới

Lượng mưa Thành Phố Thái Bình - Thái Bình 10 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Thái Bình

mây rải rác

23°

mây rải rác

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

22°

/

27°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.74 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Thái Bình