Dự báo thời tiết Thành Phố Thái Bình - Thái Bình 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:43 pm

Gió
2.44 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:42 pm

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:41 pm

Gió
2.17 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:40 pm

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:40 pm

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:39 pm

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:38 pm

Gió
2.9 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:37 pm

Gió
4.42 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:36 pm

Gió
5.26 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:35 pm

Gió
4.51 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:34 pm

Gió
2.79 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:33 pm

Gió
4.36 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:33 pm

Gió
4.81 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:32 pm

Gió
3.61 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

25°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:31 pm

Gió
3.87 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:30 pm

Gió
4.52 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:29 pm

Gió
4.69 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:29 pm

Gió
4.24 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:28 pm

Gió
4.08 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:27 pm

Gió
3.01 km/h
Độ ẩm

61%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Thái Bình - Thái Bình 20 ngày tới


Lượng mưa Thành Phố Thái Bình - Thái Bình 20 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Thái Bình

mưa nhẹ

27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 29°

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/17:43

Thấp/Cao

25°

/

32°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.33 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:45 am
5:43 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Thái Bình