Dự báo thời tiết Thành Phố Thái Bình - Thái Bình 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/19°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
4.11 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

19°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
4.02 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

20°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
3.43 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
2.67 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/20°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
4.77 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

18°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/18°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
4.77 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

20°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
4.11 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
3.84 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
3.89 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
4.61 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

19°/16°

temperature
Sáng/tối

21°/18°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
6.72 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

16°/16°

temperature
Sáng/tối

16°/16°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
6.16 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

18°/16°

temperature
Sáng/tối

17°/17°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
7.28 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

15°/15°

temperature
Sáng/tối

15°/15°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
7.28 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

17°/17°

temperature
Sáng/tối

15°/17°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
4.22 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Thái Bình - Thái Bình 15 ngày tới

Lượng mưa Thành Phố Thái Bình - Thái Bình 15 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Thái Bình

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:29/17:47

nhiệt độ

Thấp/Cao

19°

/

22°

độ ẩm

Độ ẩm

87%

áp suất

Áp suất

1011 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

5.17 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

19°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:29 am
5:47 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Thái Bình