Dự báo thời tiết Huyện Vũ Thư - Thái Bình 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

21°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:08 pm

Gió
3.91 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

23°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:08 pm

Gió
3.28 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:08 pm

Gió
4.32 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:08 pm

Gió
5.11 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:09 pm

Gió
6.79 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:09 pm

Gió
5.63 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

24°/19°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:09 pm

Gió
7.29 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

19°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:09 pm

Gió
4.83 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:10 pm

Gió
4.36 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

22°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:10 pm

Gió
3.52 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:10 pm

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:11 pm

Gió
3.43 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:11 pm

Gió
5.48 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:11 pm

Gió
4.62 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:12 pm

Gió
4.15 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:12 pm

Gió
4.77 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:12 pm

Gió
6.98 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:12 pm

Gió
4.64 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:13 pm

Gió
4.12 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:13 pm

Gió
4.88 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:13 pm

Gió
5.01 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:14 pm

Gió
4.14 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:14 pm

Gió
4.39 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:14 pm

Gió
7.07 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:15 pm

Gió
5.78 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:15 pm

Gió
3.02 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:15 pm

Gió
4.41 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:16 pm

Gió
4.83 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:16 pm

Gió
4.51 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:17 pm

Gió
2.99 km/h
Độ ẩm

56%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Vũ Thư - Thái Bình 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Vũ Thư - Thái Bình 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Vũ Thư

mây cụm

21°

mây cụm

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

05:50/18:08

Thấp/Cao

20°

/

24°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.63 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:50 am
6:08 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Vũ Thư