Dự báo thời tiết Huyện Vũ Thư - Thái Bình 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.2°/25.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94.9%
 • Lượng mưa
  3.55 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.6°/22.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.5°/24.9°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  6.07 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:54/18:06
CN 26/03
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.1°/24.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  64.3%
 • Lượng mưa
  1.97 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.3°/21.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.9°/22.6°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  5.64 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:53/18:06
T2 27/03
mưa vừa
21°

mưa vừa

Cảm giác như 21°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19°/21.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  10.75 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.1°/19°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22°/20.2°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  5.69 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:53/18:07
T3 28/03
mưa nhẹ
18°

mưa nhẹ

Cảm giác như 18°

 • temperature
  Thấp/Cao
  18.2°/19.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  6.55 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  18.5°/18.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  18.9°/18.4°
 • pressure
  Áp suất
  1017 hPa
 • wind
  Gió
  3.74 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:52/18:07
T4 29/03
mưa nhẹ
19°

mưa nhẹ

Cảm giác như 19°

 • temperature
  Thấp/Cao
  18.8°/21°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  91.7%
 • Lượng mưa
  7.23 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  19.2°/20.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  18.5°/22°
 • pressure
  Áp suất
  1015 hPa
 • wind
  Gió
  3.7 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:51/18:07

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Vũ Thư - Thái Bình 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Vũ Thư - Thái Bình 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Vũ Thư

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:54/18:06

Thấp/Cao

22°

/

25°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.07 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

1.99

Bình minh / Hoàng hôn

5:54 am
6:06 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Vũ Thư