Dự báo thời tiết Huyện Vũ Thư - Thái Bình 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.2°/32.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  19.9%
 • Lượng mưa
  0.97 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.7°/28°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.9°/29.5°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.31 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:43
T2 02/10
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.4°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  19.1%
 • Lượng mưa
  0.72 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.3°/28°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.4°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.97 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:42
T3 03/10
mây thưa
31°

mây thưa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.9°/32.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  0%
 • Lượng mưa
  0.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.5°/28°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/29.2°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.98 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:41
T4 04/10
mây thưa
31°

mây thưa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.7°/32.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.8%
 • Lượng mưa
  0.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.2°/27.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.4°/31.4°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.19 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:40
T5 05/10
mây rải rác
31°

mây rải rác

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.7°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  7.5%
 • Lượng mưa
  0.7 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.5°/27.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.9°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.65 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:40

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Vũ Thư - Thái Bình 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Vũ Thư - Thái Bình 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Vũ Thư

mưa nhẹ

27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 29°

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/17:43

Thấp/Cao

25°

/

32°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.33 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:45 am
5:43 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Vũ Thư