Dự báo thời tiết Huyện Vũ Thư - Thái Bình 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:49 pm

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:49 pm

Gió
4.37 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

19°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/19°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:50 pm

Gió
4.62 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

21°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:50 pm

Gió
3.34 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:51 pm

Gió
4.2 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:51 pm

Gió
5.04 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

20°/18°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:52 pm

Gió
6.46 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

16°/15°

temperature
Sáng/tối

17°/15°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:53 pm

Gió
6.24 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

15°/15°

temperature
Sáng/tối

15°/15°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:53 pm

Gió
5.95 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

15°/15°

temperature
Sáng/tối

15°/15°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 5:53 pm

Gió
5.86 km/h
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Vũ Thư - Thái Bình 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Vũ Thư - Thái Bình 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Vũ Thư

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

06:28/17:49

Thấp/Cao

20°

/

22°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

5.28 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

1.26

Bình minh / Hoàng hôn

6:28 am
5:49 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Vũ Thư