Dự báo thời tiết Huyện Vũ Thư - Thái Bình 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:05 pm

Gió
6.25 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:06 pm

Gió
6.84 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:06 pm

Gió
6.83 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:06 pm

Gió
4.85 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

22°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:06 pm

Gió
3.75 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:07 pm

Gió
4.56 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/20°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:07 pm

Gió
5.05 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

22°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:07 pm

Gió
4.18 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:08 pm

Gió
2.81 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:08 pm

Gió
3.15 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:08 pm

Gió
4.16 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:08 pm

Gió
3.47 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:09 pm

Gió
3.45 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:09 pm

Gió
4.29 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:09 pm

Gió
6.07 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:09 pm

Gió
6.41 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:10 pm

Gió
7.36 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:10 pm

Gió
6.01 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

26°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:10 pm

Gió
7.63 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

19°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1019 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:11 pm

Gió
6.96 km/h
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Vũ Thư - Thái Bình 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Vũ Thư - Thái Bình 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Vũ Thư

mây rải rác

23°

mây rải rác

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

05:57/18:05

Thấp/Cao

22°

/

34°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.9 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0.57

Bình minh / Hoàng hôn

5:57 am
6:05 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Vũ Thư