Dự báo thời tiết Huyện Thái Thụy - Thái Bình 5 ngày tới

Hiện tại
bầu trời quang đãng
31°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.4°/31.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.9%
 • Lượng mưa
  0.5 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.2°/28°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/30.3°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.32 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:42
T3 03/10
mây thưa
31°

mây thưa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.5%
 • Lượng mưa
  0.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.6°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.6 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:41
T4 04/10
mây rải rác
31°

mây rải rác

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.2°/32.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.6%
 • Lượng mưa
  0.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31°/27.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.5°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.52 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:40
T5 05/10
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.4°/32.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  31.3%
 • Lượng mưa
  1.68 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.8°/27.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.4°/31.2°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.95 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:40
T6 06/10
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.2°/31.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  72.3%
 • Lượng mưa
  3.82 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.8°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.1°/29.2°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  4.99 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:39

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thái Thụy - Thái Bình 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Thái Thụy - Thái Bình 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Thái Thụy

bầu trời quang đãng

31°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/17:42

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.06 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

4.04

Bình minh / Hoàng hôn

5:45 am
5:42 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thái Thụy