Dự báo thời tiết Huyện Thái Thụy - Thái Bình 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:47 pm

Gió
5.44 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:46 pm

Gió
4.63 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:45 pm

Gió
3.17 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:44 pm

Gió
2.17 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:43 pm

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:42 pm

Gió
3.53 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:41 pm

Gió
5.88 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

26°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:40 pm

Gió
6.34 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

27°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:40 pm

Gió
5.69 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:39 pm

Gió
4.52 km/h
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thái Thụy - Thái Bình 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Thái Thụy - Thái Bình 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Thái Thụy

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/17:47

Thấp/Cao

24°

/

26°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

7.359 km

wind

Gió

3.58 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0.08

Bình minh / Hoàng hôn

5:44 am
5:47 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thái Thụy