Dự báo thời tiết Huyện Thái Thụy - Thái Bình 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
6.86 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/18°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
7.63 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

18°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
6.42 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

20°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
5.34 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
4.93 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
4.59 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
5.03 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

21°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
4.15 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

22°/20°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
7.87 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

18°/17°

temperature
Sáng/tối

18°/17°

áp suất
Áp suất

1023 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
7.87 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

18°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
5.88 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
5.49 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
3.57 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
2.59 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
2.41 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thái Thụy - Thái Bình 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Thái Thụy - Thái Bình 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Thái Thụy

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

24°

độ ẩm

Độ ẩm

82%

áp suất

Áp suất

1017 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.71 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

20°

uv

UV

0.49

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thái Thụy