Thời tiết Huyện Thái Thụy - Thái Bình theo giờ

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.44 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.99 km/h
Độ ẩm

89%

T5 22/02
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.3 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.42 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.52 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.72 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.83 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.99 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.15 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.16

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.27 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.71

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.88 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.53

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.32 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.67

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.52 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.44

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.76 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.54

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.86 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.82

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.17 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.42

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.33 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.28

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.16 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.04

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.43 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.16

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.94 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.02 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.08 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.41 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.68 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.55 km/h
Độ ẩm

84%

T6 23/02
Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.86 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.04 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.37 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.86 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
6.62 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
6.36 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.11

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
6.75 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.52

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
6.66 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.97

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
6.65 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.85

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
6.72 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.05

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
6.72 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.82

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
6.37 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.39

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
6.72 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.85

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
6.92 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.46

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
6.97 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.2

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
6.77 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.05

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
6.7 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
5.47 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
5.94 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
5.74 km/h
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thái Thụy - Thái Bình trong 12h tới

Thời tiết Huyện Thái Thụy

mây rải rác

23°

mây rải rác

Cảm giác như 24°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

27°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.74 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thái Thụy