Thời tiết Huyện Tân Châu - Tây Ninh theo giờ

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.69 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.22 km/h
Độ ẩm

76%

T5 22/02
Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.8 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.54 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.16 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.62 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.5

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.13

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.85 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.12

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.08 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.7

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.1 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.48

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.88 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.37

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.36 km/h
Độ ẩm

33%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.16

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.9 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.13

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

28%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.6

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

26%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.79

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

25%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.37

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
3.51 km/h
Độ ẩm

27%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
6.54 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
7.84 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
7.1 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.16 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.26 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.39 km/h
Độ ẩm

77%

T6 23/02
Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.74 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.4 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.33 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.08 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.49

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.82

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.15

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.19 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.65

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.65

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.19

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.52 km/h
Độ ẩm

41%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.4

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.58 km/h
Độ ẩm

36%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.08

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.66

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.44 km/h
Độ ẩm

28%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.35

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.88 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.19

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.17 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.2 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
7.32 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.31 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.8 km/h
Độ ẩm

64%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tân Châu - Tây Ninh trong 12h tới

Thời tiết Huyện Tân Châu

bầu trời quang đãng

26°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

36°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.69 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tân Châu