Dự báo thời tiết Huyện Tân Châu - Tây Ninh 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:06 pm

Gió
3.38 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:06 pm

Gió
2.75 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:06 pm

Gió
2.67 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:06 pm

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:06 pm

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:06 pm

Gió
2.73 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:06 pm

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:06 pm

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:06 pm

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:06 pm

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:06 pm

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:06 pm

Gió
2.18 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:06 pm

Gió
2.18 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:06 pm

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:06 pm

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:06 pm

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:06 pm

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

36°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:06 pm

Gió
1.5 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:06 pm

Gió
3.35 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:06 pm

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:07 pm

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:07 pm

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:07 pm

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:07 pm

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:07 pm

Gió
2.72 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:07 pm

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:07 pm

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:07 pm

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:08 pm

Gió
2.96 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:08 pm

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

39%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tân Châu - Tây Ninh 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Tân Châu - Tây Ninh 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Tân Châu

mây cụm

24°

mây cụm

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

05:51/18:06

Thấp/Cao

24°

/

38°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.28 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:51 am
6:06 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tân Châu