Dự báo thời tiết Huyện Tân Châu - Tây Ninh 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:51 pm

Gió
1.4 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:50 pm

Gió
1.93 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:50 pm

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:49 pm

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:48 pm

Gió
2.24 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:48 pm

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:47 pm

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:46 pm

Gió
2.37 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:46 pm

Gió
3.04 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:45 pm

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:44 pm

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:44 pm

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:43 pm

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:43 pm

Gió
2.85 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:42 pm

Gió
3 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:41 pm

Gió
2.23 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:41 pm

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:40 pm

Gió
2.37 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:40 pm

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:39 pm

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tân Châu - Tây Ninh 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Tân Châu - Tây Ninh 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Tân Châu

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/17:51

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.7 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

2.46

Bình minh / Hoàng hôn

5:44 am
5:51 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tân Châu