Dự báo thời tiết Huyện Tân Châu - Tây Ninh 5 ngày tới

Hiện tại
mây rải rác
36°

mây rải rác

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/38.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  0.6%
 • Lượng mưa
  0.5 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.2°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.7°/37.7°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  8.16 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:56/18:06
CN 26/03
mây rải rác
36°

mây rải rác

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.5°/38.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  15.5%
 • Lượng mưa
  0.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.7°/27.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.6°/35.8°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  7.89 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:56/18:06
T2 27/03
mây đen u ám
35°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.2°/38.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  13.6%
 • Lượng mưa
  0.7 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.3°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.5°/34.3°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  7.69 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:55/18:06
T3 28/03
mưa nhẹ
36°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.5°/36.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  38.6%
 • Lượng mưa
  0.58 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.5°/27.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.9°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  6.66 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:54/18:06
T4 29/03
mưa nhẹ
37°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.9°/37.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  73.1%
 • Lượng mưa
  5.75 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  37.3°/28.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.3°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.53 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:54/18:06

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tân Châu - Tây Ninh 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tân Châu - Tây Ninh 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Tân Châu

mây cụm

38°

mây cụm

Cảm giác như 39°

Bình minh/Hoàng hôn

05:56/18:06

Thấp/Cao

24°

/

38°

Độ ẩm

28%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.11 km/h

Điểm ngưng

16°

UV

2.23

Bình minh / Hoàng hôn

5:56 am
6:06 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tân Châu