Thời tiết Huyện Tân Biên - Tây Ninh theo giờ

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.41

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.43 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.44

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.31

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.02 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.45

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.57 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.79

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.65 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.42

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.5 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.6

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.28 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

8.87 km

UV

4.92

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.58 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

8.878 km

UV

2.88

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.48 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

6.295 km

UV

1.19

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.08 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.78 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.43 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.73 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.91 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

9.084 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

7.792 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

8.839 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.61 km/h
Độ ẩm

93%

T5 28/09
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

8.848 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

9.519 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.74 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

8.87 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.68 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

7.722 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

5.057 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.88 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

3.25 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.68 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

4.936 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.3 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.17 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.89

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.47 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.06

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.53 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.39

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.84 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.46

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.85 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.14

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.7 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.24

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.37 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.33

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.92 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.94

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.06 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.8

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.08

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.98 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.84 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.63 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.62 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.6 km/h
Độ ẩm

95%

T6 29/09
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.49 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.27 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.37 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.49 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

94%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tân Biên - Tây Ninh trong 12h tới

Thời tiết Huyện Tân Biên

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/17:48

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

30°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.63 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

1.44

Bình minh / Hoàng hôn

5:44 am
5:48 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tân Biên