Dự báo thời tiết Huyện Tân Biên - Tây Ninh 5 ngày tới

Hiện tại
mây đen u ám
30°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.7°/33.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.6%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30°/26.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.2°/29.1°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  2.64 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 12/12
mây cụm
30°

mây cụm

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/33.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.4%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.5°/25.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.1°/31.5°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.21 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 13/12
mây rải rác
31°

mây rải rác

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.3°/33.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.6%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.3°/26.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.3°/31.6°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  2.76 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 14/12
mây cụm
31°

mây cụm

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.7°/33.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -1%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.6°/26.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.6°/34°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.81 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 15/12
mây rải rác
30°

mây rải rác

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.2°/33.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  2.2%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.6°/26.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.4°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.2 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tân Biên - Tây Ninh 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tân Biên - Tây Ninh 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Tân Biên

mây cụm

26°

mây cụm

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

23°

/

33°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.84 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tân Biên