Dự báo thời tiết Huyện Tân Biên - Tây Ninh 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:06 pm

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:06 pm

Gió
1.68 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:06 pm

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:06 pm

Gió
2.81 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:06 pm

Gió
2.89 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:06 pm

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:06 pm

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:06 pm

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:06 pm

Gió
1.69 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:06 pm

Gió
1.56 km/h
Độ ẩm

45%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tân Biên - Tây Ninh 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tân Biên - Tây Ninh 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Tân Biên

mây đen u ám

31°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

05:53/18:06

Thấp/Cao

25°

/

36°

Độ ẩm

50%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

5.77 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:53 am
6:06 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tân Biên