Dự báo thời tiết Huyện Tân Biên - Tây Ninh 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

36°/28°

temperature
Sáng/tối

25°/32°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:06 pm

Gió
3.82 km/h
Độ ẩm

31%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:06 pm

Gió
2.87 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

36°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:06 pm

Gió
2.64 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

36°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:06 pm

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:06 pm

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

36°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:06 pm

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:06 pm

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:06 pm

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:06 pm

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:06 pm

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

36°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:06 pm

Gió
2.44 km/h
Độ ẩm

32%

temperature
Ngày/đêm

37°/29°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:06 pm

Gió
2.44 km/h
Độ ẩm

31%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:06 pm

Gió
3.7 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:06 pm

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:06 pm

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:06 pm

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:06 pm

Gió
2.89 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:06 pm

Gió
3.28 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:06 pm

Gió
2.49 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:06 pm

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:06 pm

Gió
2.68 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:06 pm

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:06 pm

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:06 pm

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:06 pm

Gió
1.37 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:06 pm

Gió
2.27 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:06 pm

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:07 pm

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:07 pm

Gió
2.67 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:07 pm

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

56%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tân Biên - Tây Ninh 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Tân Biên - Tây Ninh 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Tân Biên

mây rải rác

27°

mây rải rác

Cảm giác như 29°

Bình minh/Hoàng hôn

05:56/18:06

Thấp/Cao

22°

/

37°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.8 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:56 am
6:06 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tân Biên