Dự báo thời tiết Huyện Châu Thành - Tây Ninh 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:16 pm

sức gió
Gió
2.98 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:17 pm

sức gió
Gió
1.57 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:17 pm

sức gió
Gió
2.06 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:17 pm

sức gió
Gió
2.67 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:17 pm

sức gió
Gió
2.77 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:18 pm

sức gió
Gió
3.7 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:18 pm

sức gió
Gió
3.71 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:18 pm

sức gió
Gió
4.51 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:18 pm

sức gió
Gió
4.27 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:19 pm

sức gió
Gió
3.71 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:19 pm

sức gió
Gió
2.9 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:19 pm

sức gió
Gió
2.79 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:19 pm

sức gió
Gió
1.63 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:20 pm

sức gió
Gió
1.6 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:20 pm

sức gió
Gió
2.53 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Châu Thành - Tây Ninh 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Châu Thành - Tây Ninh 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Châu Thành

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:31/18:16

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

30°

độ ẩm

Độ ẩm

88%

áp suất

Áp suất

1008 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.24 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

23°

uv

UV

1.28

Bình minh / Hoàng hôn

5:31 am
6:16 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Châu Thành