Dự báo thời tiết Huyện Châu Thành - Tây Ninh 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:45 pm

Gió
1.71 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:44 pm

Gió
1.47 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:44 pm

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:43 pm

Gió
3.19 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:43 pm

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:42 pm

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:41 pm

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:41 pm

Gió
1.4 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:40 pm

Gió
1.25 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:40 pm

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:39 pm

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:38 pm

Gió
1.37 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:38 pm

Gió
1.71 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:37 pm

Gió
1.45 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:37 pm

Gió
1.45 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:36 pm

Gió
1.25 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:36 pm

Gió
1.65 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:35 pm

Gió
2.43 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:35 pm

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:34 pm

Gió
1.54 km/h
Độ ẩm

69%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Châu Thành - Tây Ninh 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Châu Thành - Tây Ninh 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Châu Thành

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/17:45

Thấp/Cao

24°

/

29°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.76 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:44 am
5:45 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Châu Thành