Dự báo thời tiết Huyện Châu Thành - Tây Ninh 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

36°/28°

temperature
Sáng/tối

25°/31°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:06 pm

Gió
4.09 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:06 pm

Gió
3.96 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

36°/29°

temperature
Sáng/tối

25°/31°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:06 pm

Gió
3.9 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:06 pm

Gió
3.9 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

36°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:06 pm

Gió
3.58 km/h
Độ ẩm

30%

temperature
Ngày/đêm

37°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:06 pm

Gió
3.42 km/h
Độ ẩm

30%

temperature
Ngày/đêm

37°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:06 pm

Gió
3.42 km/h
Độ ẩm

30%

temperature
Ngày/đêm

36°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:06 pm

Gió
3.19 km/h
Độ ẩm

26%

temperature
Ngày/đêm

36°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:06 pm

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

29%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:06 pm

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:06 pm

Gió
2.79 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:06 pm

Gió
2.79 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:06 pm

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:06 pm

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:06 pm

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:06 pm

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:06 pm

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:06 pm

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

36°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:06 pm

Gió
3.63 km/h
Độ ẩm

31%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:06 pm

Gió
3.63 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:06 pm

Gió
3.43 km/h
Độ ẩm

30%

temperature
Ngày/đêm

36°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:06 pm

Gió
3.53 km/h
Độ ẩm

27%

temperature
Ngày/đêm

36°/29°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:06 pm

Gió
3.53 km/h
Độ ẩm

29%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:06 pm

Gió
2.73 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:06 pm

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:06 pm

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:06 pm

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:06 pm

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:06 pm

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:06 pm

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

41%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Châu Thành - Tây Ninh 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Châu Thành - Tây Ninh 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Châu Thành

mây thưa

29°

mây thưa

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

05:58/18:06

Thấp/Cao

24°

/

37°

Độ ẩm

52%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

5.95 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:58 am
6:06 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Châu Thành