Thời tiết Huyện Châu Thành - Tây Ninh theo giờ

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.27 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.37 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.04 km/h
Độ ẩm

57%

T2 22/04
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.77 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.39 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.03 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.01 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.65 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.74

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.13 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.55

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.82 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.69

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.88 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.41

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.86 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.23

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.12 km/h
Độ ẩm

34%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.32

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.22 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.13

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.01 km/h
Độ ẩm

28%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.01

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.63 km/h
Độ ẩm

27%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.16

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.57 km/h
Độ ẩm

26%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.16

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.54 km/h
Độ ẩm

25%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.54

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.96 km/h
Độ ẩm

26%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
6.29 km/h
Độ ẩm

34%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
7.72 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.81 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.29 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.47 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.72

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.83 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.74

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.1 km/h
Độ ẩm

36%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.25

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
4.2 km/h
Độ ẩm

28%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.13

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
4.27 km/h
Độ ẩm

26%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
7.69 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.72 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.2 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.49

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.31 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.48

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.18 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.94 km/h
Độ ẩm

33%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.16

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.38 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
7.02 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.75 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.89 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.55 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.43 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.52 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.94 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

27%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
8.33 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.08 km/h
Độ ẩm

54%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Châu Thành - Tây Ninh trong 12h tới

Thời tiết Huyện Châu Thành

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

40°

Độ ẩm

56%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.37 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Châu Thành