Dự báo thời tiết Tây Ninh 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

36°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/32°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:06 pm

Gió
4.17 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

36°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:06 pm

Gió
3.71 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:06 pm

Gió
3.65 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

36°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:06 pm

Gió
3.65 km/h
Độ ẩm

30%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:06 pm

Gió
2.91 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

36°/29°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:06 pm

Gió
3.41 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:06 pm

Gió
3.41 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

36°/29°

temperature
Sáng/tối

26°/32°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:06 pm

Gió
3.78 km/h
Độ ẩm

28%

temperature
Ngày/đêm

36°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:06 pm

Gió
2.99 km/h
Độ ẩm

32%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:06 pm

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:06 pm

Gió
2.72 km/h
Độ ẩm

32%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:06 pm

Gió
2.72 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

36°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:06 pm

Gió
3.07 km/h
Độ ẩm

31%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:06 pm

Gió
3.07 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:06 pm

Gió
3.68 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:06 pm

Gió
3.6 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

36°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:06 pm

Gió
3.74 km/h
Độ ẩm

32%

temperature
Ngày/đêm

36°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:06 pm

Gió
3.97 km/h
Độ ẩm

32%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:06 pm

Gió
3.71 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:06 pm

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

53%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tây Ninh 20 ngày tới


Lượng mưa Tây Ninh 20 ngày tới

Thời tiết Tây Ninh

mây cụm

24°

mây cụm

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

05:58/18:06

Thấp/Cao

24°

/

39°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.91 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:58 am
6:06 pm

Bản đồ thời tiết Windy Tây Ninh