Dự báo thời tiết Tây Ninh 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:46 pm

Gió
2.65 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:45 pm

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:44 pm

Gió
1.07 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:44 pm

Gió
1.63 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:43 pm

Gió
3.04 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:43 pm

Gió
4.38 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:42 pm

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:41 pm

Gió
0.91 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:41 pm

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:40 pm

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:40 pm

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:39 pm

Gió
1.51 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:38 pm

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:38 pm

Gió
2.53 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:37 pm

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:37 pm

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:36 pm

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:36 pm

Gió
1.51 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:35 pm

Gió
1.51 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:35 pm

Gió
1.53 km/h
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tây Ninh 20 ngày tới


Lượng mưa Tây Ninh 20 ngày tới

Thời tiết Tây Ninh

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 29°

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/17:46

Thấp/Cao

25°

/

32°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.67 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

2.21

Bình minh / Hoàng hôn

5:44 am
5:46 pm

Bản đồ thời tiết Windy Tây Ninh