Dự báo thời tiết Tây Ninh 5 ngày tới

Hiện tại
mây đen u ám
30°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  0%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.59 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 13/12
mây đen u ám
30°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  0%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  2.87 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 14/12
mây cụm
31°

mây cụm

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  0%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.73 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 15/12
mây cụm
29°

mây cụm

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  0%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.11 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 16/12
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  28%
 • Lượng mưa
  0.27 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/33°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  2.91 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tây Ninh 5 ngày tới

Lượng mưa Tây Ninh 5 ngày tới

Thời tiết Tây Ninh

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

23°

/

32°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.88 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Tây Ninh