Dự báo thời tiết Tây Ninh 5 ngày tới

Hiện tại
mây cụm
34°

mây cụm

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/35°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  0%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/33°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.6 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:18/17:59
T3 07/02
mây rải rác
34°

mây rải rác

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/36°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  30%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  6.85 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:18/18:00
T4 08/02
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  37%
 • Lượng mưa
  0.45 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  4.35 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:18/18:00
T5 09/02
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/36°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  39%
 • Lượng mưa
  0.83 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  6.65 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:18/18:00
T6 10/02
mây thưa
35°

mây thưa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/35°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  0%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.94 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:18/18:01

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tây Ninh 5 ngày tới

Lượng mưa Tây Ninh 5 ngày tới

Thời tiết Tây Ninh

bầu trời quang đãng

35°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

06:18/17:59

Thấp/Cao

23°

/

35°

Độ ẩm

32%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.85 km/h

Điểm ngưng

16°

UV

4.35

Bình minh / Hoàng hôn

6:18 am
5:59 pm

Bản đồ thời tiết Windy Tây Ninh