Dự báo thời tiết Tây Ninh 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 5:59 pm

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:00 pm

Gió
2.37 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:00 pm

Gió
2.17 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:00 pm

Gió
1.42 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

25°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:01 pm

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:01 pm

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:01 pm

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:02 pm

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:02 pm

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:02 pm

Gió
1.53 km/h
Độ ẩm

53%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tây Ninh 10 ngày tới

Lượng mưa Tây Ninh 10 ngày tới

Thời tiết Tây Ninh

bầu trời quang đãng

35°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

06:18/17:59

Thấp/Cao

23°

/

35°

Độ ẩm

32%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.85 km/h

Điểm ngưng

16°

UV

4.35

Bình minh / Hoàng hôn

6:18 am
5:59 pm

Bản đồ thời tiết Windy Tây Ninh