Dự báo thời tiết Tây Ninh 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
2.09 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
2.12 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
1.76 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
1.52 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
1.4 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
1.71 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.27 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.25 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
1.69 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.67 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.91 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
4.43 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
4.1 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.95 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.15 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

47%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tây Ninh 15 ngày tới

Lượng mưa Tây Ninh 15 ngày tới

Thời tiết Tây Ninh

mây rải rác

32°

mây rải rác

Cảm giác như 33°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:18/18:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

33°

độ ẩm

Độ ẩm

45%

áp suất

Áp suất

1007 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

5.88 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

19°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:18 am
6:00 pm

Bản đồ thời tiết Windy Tây Ninh